ข่าวสาร

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทยร่วมประชุม Asia-Pacific Stationery Alliance

คุณกัญญา ปัญญาอาจอง (นายกกิตติมศักดิ์) คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า (นายกสมาคมฯ) คุณเดชาธร จงจรัสพร (กรรมการฝ่ายทะเบียน) คุณศิรวิทย์ เทียวสุวรรณ (กรรมการ) และผู้ติดตาม ได้เดินทางไปยังเมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมงาน 3rd Guangzhou Stationery Fair และงาน 1st Asia - Pacific Stationery Dealer O2O Summit in Guangzhou เพื่อร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมเครื่องเขียนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเยี่ยมชมสินค้าเครื่องเขียนภายในงานแสดงสินค้าและเยี่ยมชมตลาดเครื่องเขียนในเมืองกวางเจา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน