ข่าวสาร

The 2nd Office & Educational Supplies Fair

วันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณกัญญา ปัญญาอาจอง นายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย พาสมาชิกสมาคมฯ เดินทางไปจัดงาน The 2nd Office & Educational Supplies Fair ณ โรงแรม Jasmine Palace เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยในงานมีการแสดงสินค้าเครื่องเขียนไทยมากมาย และยังมีการสำรวจแนวโน้มตลาดเครื่องเขียนในเมืองย่างกุ้งอีกด้วย

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน

พันธมิตรทั้งหมด >