ข่าวสาร

ประชุมสัญจร จ.ศรีสะเกษ 2565

ในวันที่ 18 มิถุนายน 25665 ที่ผ่านมา สมาคม ฯ ได้จัดการประชุมสัญจรขึ้น โดยคณะกรรมการสมาคม ฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุมที่โรงแรม Gallery Design จ.ศรีสะเกษ

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน