ข่าวสาร

การประชุมสามัญประจำปี 2564

ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเสวนา "ธุรกิจเครื่องเขียนยุค New Normal"
ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 สมาคม ฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขึ้น ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการบริษัท Synnex จำกัด มหาชน และคุณนพนารี พัวรัตนอรุณกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารการตลาด บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องเขียนในยุค New Normal
Official Line : Stationery หรือ https://lin.ee/p6DGfMK

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน