ข่าวสาร

เศรษฐกิจไทยกับการปรับตัวของธุรกิจเครื่องเขียน

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ได้รับเกียรติจากดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล Director of MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เข้าร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ เศรษฐกิจไทยกับการปรับตัวของธุรกิจเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ กรุงเทพฯ

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน