ข่าวสาร

The 12th Annual Conference of Asia-Pacific Stationery Alliance 2018

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย โดยคุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคม คุณกัญญา ปัญญาอาจอง นายกกิตติมศักดิ์ คุณเดชาธร จงจรัสพร อุปนายกสมาคม
คุณกุสุมา ตรีวัชระนุกูล คณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ได้เข้าร่วมประชุมงาน The 12th Annual Conference of Asia-Pacific Stationery Alliance 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมเครื่องเขียนแต่ละประเทศในแถบเอเชีย พร้อมร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 15 ปีของสมาคมปีนัง ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23-27พฤศจิกายน 2561

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน