ข่าวสาร

การประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี ครั้งที่ 25

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย จัดการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้คุณยิ่งศักดิ์ สยามวาลา ได้ให้เกียรติให้ความรู้ในหัวข้อ กลยุทธ์ในการปรับตัวของสมาชิกเครื่องเขียนในยุค 4.0 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า วันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน