ข่าวสาร

ประชุมสัญจร เดือนมกราคม 2561

คณะกรรมการสมาคม ฯ ได้ร่วมประชุมสัญจรที่โรงแรม Way พัทยา จ.ชลบุรี ในวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 และมีการกำหนดทิศทางการทำงานของสมาคม ฯ นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมร้านค้าใน จ.ชลบุรี ได้แก่ ร้านศิลปบรรณและห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช

ขอบคุณคณะกรรมการสมาคม ฯ ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขอบคุณคุณ เพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคม ฯ สำหรับอาหารเที่ยง พร้อมรอยยิ้มอบอุ่นจากคณะกรรมการทุกท่านที่ร้านปลาทอง 2

ขอบคุณคุณนิพัทธ์ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช ที่ประสานงานทุกเรื่องให้การประชุมสัญจรครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และเปิดร้านให้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมและศึกษากิจการร้านเครื่องเขียน

ขอบคุณร้านศิลปบรรณที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสมาคม ฯ เข้าเยี่ยมชมร้าน

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน