ข่าวสาร

The 11th Annual Conference of Asia-Pacific Stationery Alliance 2017

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย โดยคุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคม คุณกัญญา ปัญญาอาจอง นายกกิตติมศักดิ์ คุณอาริสา จัตฏะษา เลขาธิการสมาคม คุณกุสุมา ตรีวัชระนุกูล กรรมการและสมาชิกสมาคม ได้เข้าร่วมประชุมงาน The 11th Annual Conference of Asia-Pacific Stationery Alliance 2017 และร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 70 ปีของ The Singapore Bookseller & Stationery Association พร้อมเยี่ยมชมกิจการ BIO SYSTEM GROUP PTE LTD. ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน