ข่าวสาร

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย เข้าร่วมอบรม "พลังเครือข่ายสมาคมการค้า The Power of Networking"

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย โดยคุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคม คุณอาริสา จัตฏะษา เลขาธิการสมาคม และคุณกุสุมา ตรีวัชระนุกูล กรรมการ ได้เข้าร่วมอบรม "พลังเครือข่ายสมาคมการค้า The Power of Networking" จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ในวันที่ 13 กรกฎคม ที่ผ่านมา ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “เมกะเทรนด์ การปรับตัวเข้าสู่ Thailand 4.0” “อนาคตประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน