ข่าวสาร

นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ TAGA

คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย (TSGA) พร้อมรับฟังการสัมมนาพิเศษเรื่อง “Digital Marketing for SCREEN 4.0 ติดอาวุธชาวสกรีนด้วยการตลาด 4.0” และร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ คุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ วาระปี 2560-2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรรัลด์

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน