ข่าวสาร

ประชุมใหญ๋สมาชิกสามัญประจำปี 2560

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ได้จัดงานประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องเจ้าพระยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ โดยมีนายกสมาคมฯ นายกกิตติมศักด์ คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินการและกิจกรรมในปีที่ผ่านมาของสมาคมฯ รวมถึงร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมในปี 2560

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงสินค้าเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานจากบริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้า เพื่อให้สมาชิกที่สนใจได้ชมอีกด้วย

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน