ข่าวสาร

แพ็คของเพื่อบริจาคให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย โดยคุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคม และคุณกัญญา ปัญญาอาจจง นายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการ ร่วมกันแพ็คอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อเตรียมนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณผู้บริจาค ดังนี้
  1. บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  2. ร้าน สบายใจค้าส่ง
  3. บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ จำกัด
  4. บริษัท ไฟล์เปเปอร์ จำกัด
  5. บริษัท ดี จี อาร์ต แอนด์ คราฟท์ จำกัด
  6. บริษัท เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  7. บริษัท พรีเมียร์ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
  8. บริษัท เพาเวอร์โฟร์ โปรเจค จำกัด
  9. หจก. ทรัพย์บุญชัยถาวร

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน