ข่าวสาร

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทยเข้าพบประธานกรรมการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย พร้อมด้วยคุณกัญญา ปัญญาอาจอง นายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการ เข้าพบคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และตรุษจีน ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 31 มกราคม 2560

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน