ข่าวสาร

เจรจาธุรกิจ
ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ได้เป็นสื่อกลางในการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำเข้าเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน ผู้ค้าส่งเครื่องเขียนทั้งในเวียงจันทน์และแขวงอื่นๆ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียนนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดอนจัน พาเลซ แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน