ข่าวสาร

ตลาดนัดความรู้
"แผนสืบทอดธุรกิจเครื่องเขียนเพื่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น"

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย จัดสัมมนาตลาดนัดความรู้หัวข้อ "แผนสืบทอดธุรกิจเครื่องเขียนเพื่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สิริรัฐ บุญรักษา ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้อง MSC Hall โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยภายในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าชั้นนำอีกด้วย

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน