ข่าวสาร

ร่วมงานแถลงข่าว BIG+BIH 2016

คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย พร้อมกรรมการร่วมแถลงข่าวงาน BIG & BIH , April 2016 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเครื่องเขียนใหม่สำหรับส่งออก โดยจัดแถลงข่าวที่กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน

พันธมิตรทั้งหมด >