ข่าวสาร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ ห้องเจ้าพระยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ แม่น้ำริเวอร์ไซด์

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน

พันธมิตรทั้งหมด >