ข่าวสาร

ร่วมหารือกับธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธนาคาร SME)

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. ที่ธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถ.พหลโยธิน คุณ เพ็ญศิริ หฤหรรมษ์เริงร่า อุปนายกสมาคม ฯ และตัวแทนจากสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟสไตล์ไทยได้เข้าหารือกับคุณ มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธนาคาร SME) เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน

พันธมิตรทั้งหมด >