ข่าวสาร

สมาคมเครื่องเขียนฯ ต้อนรับรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห้งประเทศไทย

คุณเพ็ญศิริ หฤหรรษ์เริงร่า นายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน พร้อมที่ปรึกษา อุปนายก กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ต้อนรับคุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมการค้า 14 Cluster และคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า พร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจ Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) ในโอกาสเข้าเยี่ยมสมาคมพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงาน และชี้แจงแผนงานที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย

Thai Stationary & Office Supplies
Association
A community of Stationary and Digital Mediaผู้สนับสนุน

พันธมิตรทั้งหมด >